Sjakk midtspill

Midtspillet i sjakk

Etter at åpningspillet i et sjakkparti er fullført, går sjakkpartiet over i midtspillet. Her er noen videoer fra YouTube om midtspillet i sjakk.

How to Play Chess : Chess Middle Game Tips
https://www.youtube.com/watch?v=Q7vF1a9s5Fc

Karpov’s Middlegame Strategies for Beginner Chess Players
https://www.youtube.com/watch?v=ZXLOrj2dEyA

How to Win the Chess Middlegame (Beginner) – GM Damian Lemos (EMPIRE CHESS)
https://www.youtube.com/watch?v=ieVxEd0ymcs

Middlegame training, day 1.
https://www.youtube.com/watch?v=rk47zfq788M

Middlegame training, day2.
https://www.youtube.com/watch?v=rNtgCcqfgjU

Middlegame training, day 3
https://www.youtube.com/watch?v=j_dLLbZv8DQ

Planlegging i sjakk

The Importance of Creating a Plan in Chess! – by GM Susan Polgar
https://www.youtube.com/watch?v=AvjoosH_RCo

Chess Elements of Evaluation and Planning
https://www.youtube.com/watch?v=6TsHB8Xni-0

Chess lesson on planning! – 1 / 6
https://www.youtube.com/watch?v=4xzla27u5jo&list=PLMRrfv4obQc-qGMVUx6VUJUkv5ZLeOkiR

Chess lesson on planning! – 2 / 6
https://www.youtube.com/watch?v=DOG0KaDae9E&list=PLMRrfv4obQc-qGMVUx6VUJUkv5ZLeOkiR&index=2

Chess lesson on planning! – 3 / 6
https://www.youtube.com/watch?v=cW-yNc1f6VQ&index=3&list=PLMRrfv4obQc-qGMVUx6VUJUkv5ZLeOkiR

Chess lesson on planning! – 4 / 6
https://www.youtube.com/watch?v=IbEFjwX97sM&index=4&list=PLMRrfv4obQc-qGMVUx6VUJUkv5ZLeOkiR

Chess lesson on planning! – 5 / 6
https://www.youtube.com/watch?v=PtCOlzxZhsE&list=PLMRrfv4obQc-qGMVUx6VUJUkv5ZLeOkiR&index=5

Chess lesson on planning! – 6 / 6
https://www.youtube.com/watch?v=Wk79wiVbfVU&index=6&list=PLMRrfv4obQc-qGMVUx6VUJUkv5ZLeOkiR