Sjakk med Shahade

Sjakk med Jennifer Shahade

Jennifer Shahade er en dyktig kvinnelig sjakkspiller og sjakklærer. Her finner du en del av hennes sjakk instruksjonsvideoer.

Kids’ Beginners with WGM Jennifer Shahade (Checkmating a Castled King)
https://www.youtube.com/watch?v=NACEqIHiDqo&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz&index=19

Chess for Beginners with WGM Jennifer Shahade
https://www.youtube.com/watch?v=QGUVx-Jcgvk&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz&index=5

Chess for Beginners with WGM Jennifer Shahade (Pins!)
https://www.youtube.com/watch?v=l2CHth9h79s&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz&index=2

Lecture with WGM Jennifer Shahade (In-Between Moves and Zwischen-Zugs)
https://www.youtube.com/watch?v=CeJBdm5Q5rI&index=1&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Quiet Moves)
https://www.youtube.com/watch?v=di4JLdhgy3k&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz&index=4

Chess for Beginners with WGM Jennifer Shahade (Openings)
https://www.youtube.com/watch?v=pfYZKQ69LGs

Chess for Beginners with WGM Jennifer Shahade (Pawn Promotion Tactics)
https://www.youtube.com/watch?v=_5ETackmQKA

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Strategic Ideas for Beginner/Intermediate)
https://www.youtube.com/watch?v=PEL9acB3ujM

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Closed Positions)
https://www.youtube.com/watch?v=ahiQIz6nlHw&index=17&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Chess Collinearity)
https://www.youtube.com/watch?v=t-gSUfH8YJ4

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Complex Chess Problems)
https://www.youtube.com/watch?v=XZtdcNEK6Sw&index=13&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Complex Chess Problems)
https://www.youtube.com/watch?v=XZtdcNEK6Sw

Lecture with WGM Jennifer Shahade – Simple Puzzles/Game Analysis (J. Polgar | Sicilian)
https://www.youtube.com/watch?v=RCfaOs-Iub4&index=3&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Analyze This! | The English )
https://www.youtube.com/watch?v=le_xbXnTUf0&index=15&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Happy Halloween! | Ruy Lopez | Magnus Carlsen)
https://www.youtube.com/watch?v=f7fm2CIBPng&index=14&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz

Lecture with WGM Jennifer Shahade («The Gold Coins Game» | Frank Marshall)
https://www.youtube.com/watch?v=ibekC88wh_8&list=PLVWaFpMwtaGjHMoEq6Fgger_8QUwwLXPz&index=10

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Harry Nelson Pillsbury and Chess Problems)
https://www.youtube.com/watch?v=XfUuTgzRrjk

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Aronian vs. Anand | Tata Steel 2013 | Semi-Slav)
https://www.youtube.com/watch?v=rNdoQPTbQgI

Lecture with WGM Jennifer Shahade (Nakamura vs. Carlsen | Zurich 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=TJKp26M7R4g