Tematiske sjakkbøker

Engelske sjakkbøker etter tema

På denne siden har vi gruppert engelse sjakkbøer etter temaer. Eksempler er åpningsspillet i sjakk, sluttspill, taktikk, strategi og planlegging.

Åpningsspillet i sjakk

Bøkene under ”Nybegynner”  på siden Norske sjakkbøker inneholder også prinsipper for åpninger i sjakk og forklaring av noen sjakkåpninger. Under har vi tatt med rene åpningsbøker. Dette er bøker som bare handler om åpningsspillet i sjakk.

 • Winning Chess Openings av Yasser Seirawan
  Inneholder åpningsprinsipper og enkel innføring i mange gode sjakkåpninger.
 • Chess Openings Essentials – Bind 1 til 4 av Stefan Djuric, Dimitri Komarov og Claudio Pantaleoeni
  Dette fire binds verket inneholder mange flere åpninger enn boka ”Winning Chess Openings”. Åpningene er også langt grundigere forklart.
 • Batsford´s Moderen Chess Openings Av Nick de Firman
  Dette er standard referanseboka om sjakkåpninger. Denne 748 siders boka gjennomgår svært mange åpninger. Det er liten forklaring til de enkelte åpningene, så dette er like mye en oppslagbok som en lærebok.

Bøker om spesielle sjakkåpninger

Hvis du skal sette deg grundigere inn i spesielle sjakkåpninger, så finnes det mange bøker som tar for seg en enkelt åpning og forklarer denne meget detaljert. For å finne ut mer om dette, kan du gå inn på nettstedet www.sjakkbutikken.no og se på de åpnings bøkene de har der.

For å illustrere hvordan, og hvor mye, du kan lære om forskjellige sjakkåpninger, har vi her, som et eksempel, tatt for oss:

 Kongeindisk forsvar med svart
 • En innledningsbok kan være:
  Play the king´s Indian – a complete repertoire for black in this most dynamic of openings – av Joe Gallagher
 • En videregående bok kan være:
  Kotronias on the King´s Indian – Volume one – Fianchetto System Av Vassilios Kotronias
  Denne 720 siders boka kan illustrere hvor mye kunnskaper som finnes om sjakkåpninger. Boka tar for seg hva du kan spille i Kongeindisk med svart, hvis hvit spiller et tidlig bondetrekk g2 – g3.
 •  En annen videregående bok kan være:
  Winning pawn play in the Indian defenses av Henrique Marinho
  Som tittelen sier, gir denne boka deg råd om hvordan du kan spille med bøndene når du spiller Konge indisk.

 Sluttspillet i sjakk

 •  Silmanns Complete Endgame Course – From beginner to master av Jeremy Silman
  Boka er på 530 sider og er delt inn etter ferdighetsnivåer. Målet er at du skal lære deg det som er viktigst for deg på det nivået du er på. Første del tar for seg sluttspill for begynner. Andre del er sluttspill for ratingnivå 1000 – 1200 osv.
 • Kunnskapene fra Silmans bok kan utvides med:
  100 Endgames You Must Know – Vital Lessons for Every Chess Player av Jesus de la Villa

Etter dette kan følgende bøker være nyttige:

 •  Dvoretsky´s Endgame Manual Av Mark Dvoretsky
  Boka er på 402 sider. Denne boka fines også i elektronisk utgave for PC.
 •  Fundamental Chess Endings – A new endgame encyclopedia for the 21st century av Karsten Müller og Frank Lamprecht
  Dette er et standardverk om sluttspill. Boka er på 416 sider.
 • Endgame tactic – A comperhensive Guide to the Sunny Side of Chess Endgames av Van Perlo
  Boka inneholder mer en 1.000 korte eksempler på morsomme og lærerike triks og feller i sluttspill.
 • The Greatest Ever chess endgames av Steve GiddinsGiddins har valgt ut og forklart det han mener er 50 av de fineste eksemplene i sjakkhistorien, på godt sluttspill.

Taktikk

Det finnes svært mange bøker om sjakktaktikk. Eksempler på gode bøker er:

 • Sjakktriks for barn av Murray Chandler
  Engelsk tittel på denne boka er ”Chess Tactis for Kids”. Boka er fin også for voksne.
 • Winning Chess Tactics av Yasser Seirawan
 • Tune Your Chess Tactics Antenna – Know when and where to look for winning combinations  av Emmanuel Neimann
 •  Chess Visualization Course: Book 1: General Tactics av Ian Anderson

Strategi

Det finnes mange bøker om sjakkstrategi. Eksempler på gode bøker er:

 • Winning Chess Strategies av Yasser Seirawan
 • Mastering Chess Strategy av Johan Hellsten
  Denne boka på 488 sider er mer omfattende enn ”Winning Chess Strategy”.

Temaene under er også knyttet til strategi.

Posisjonspill i sjakk

 • Elements of Postional Evaluation – How the pieces Get Their ower av Dan Heismann

Planlegging i sjakk

 • The Art of Planning in Chess – Move by Move av Neil Mc Donald
 • Moderen Chess Planning – A practical training course in logical chess av Efstratios Grivas

Visualisering

 • Chess visualization Course – General Tactics av Ian Anderson
 • Master the grand art of Chess Calculation av William Friend

Bondespill

 • Understanding Pawn Play in Chess av Drazen Marovic
 • Dynamic Pawn Play in Chess av Drazen Marovic
 • Winning pawn play in the Indian defences av Henrique Marinho

 Åpne filer

 •  Open Files av Wolfgang Uhlmann og Gerhard Schmidt

 Angrepsspill

 •  Art of attack in chess av Vladimir Vukovic
 • Mer videregående bøker om angrepspill:
  Attacking Manual 1 (320 sider)
  Attacking Manual 2 (464 sider) Av Jacob Aagaard

Forsvarsspill

 • Secrets of Chess Defence av Mihail Marin

 Å velge et sjakktrekk

 • Your best move – A structured approach to move selection in chess av Per Ostman
 •  How to Choose a Chess Move av Andrew Soltis
 • Master the grand art of Chess Calculation – Improve your chess now by accurate visualisation & analysis av William Friend

Sjakktenkning

 • How to Think in Chess av Jan Przewoznik og Marek Soszynski
 •  The Enigma of Chess Intuition – can You Mobilize Hidden Forces in Your Chess av Valeri Beim

 Hvordan bli bedre i sjakk

Dette er bøker for deg som har grunnleggende sjakkunnskaper og som har spilt litt. Bøkene skal hjelpe deg til å bli en bedre sjakkspiller. Bøkene kan inneholde en del av de temaer som inngår i spesielle temabøker.

Eksempler er:

 •  My System av Aron Nimzowitsch
  Dette er en gammel klassiker som fremdeles har mye å gi.
 • Rapid chess improvement – A study plan for adult players Av Michael de la Maza
 • How to Reassess your Chess – Chess Mastery through Chess Imbalances (658 sider) av Jeremy Silman
 •  I tillegg til boka finnes en bok med øvelser:
  The Reassess Your Chess Workbook – How to master Chess Imbalances (423 sider) av Jeremy Silman
 • A Guide to Chess Improvement – The best of Novice Nook av Dan Heisman
 • True Combat Chess – Winning battles over the board Timothy Taylor
 • Chess for Zebras – Thinking Differently about Black and White av Jonathan Rowson
 • The Seven Deadly Chess Sins av Jonathan Rowson
 • What It takes to Become a Chess Master av Andrew Soltis
 •  Practical Chess Exercises – 600 Lessons from Tactics to Strategy av Ray Cheng